Jonas Lundh - bildkonstnär och musiker - artist 

 Medlem i VSKG, Västra Skånes Konstnärsgille